Chứng nhận chữ ký mã

Là một nhà phát triển hay một lập trình viên độc lập, mã của bạn là danh tiếng của bạn. Nếu bản phát hành của bạn bị tấn công, nhiễm vi-rút hoặc bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, khách hàng sẽ không đủ tin tưởng bạn để cho bạn một cơ hội thứ hai. Hãy bảo vệ bản thân, bảo vệ khách hàng và danh tiếng tốt của bạn bằng tính bảo mật chắc chắn của chứng nhận chữ ký mã hoặc chứng nhận chữ ký trình điều khiển.